தத்துவம்

உலகத்துல உன்னை விட பெரியவன் யாரும் இல்லை அதனால நீ யாருக்கும் பயப்படாதே! அதே மாதிரி உன்னை விட சின்னவன் யாரும் இல்லை அதனால நீ யாரையும் தாழ்வா நினைக்காதே!!! அய்யம்பேட்டை அறிவுடை நம்பி கலியபெருமாள் சந்திரன்

Tuesday, August 14, 2007

வந்தே மாதரம்!!!


நாட்டு வணக்கம்


ராகம் - காம்போதி தாளம் - ஆதி

எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி
இருந்ததும் இந்நாடே - அதன்
முந்தையர் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து
முடிந்ததும் இந்நாடே - அவர்
சிந்தையில் ஆயிரம் எண்ணம் வளர்ந்து
சிறந்ததும் இந்நாடே - இதை
வந்தனை கூறி மனத்தில் இருத்திஎன்
வாயுற வாழ்த்தேனோ? - இதை
வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம்
என்று வணங்கேனோ?

இன்னுயிர் தந்தெமை ஈன்று வளர்த்து, அருள்
ஈந்ததும் இந்நாடே - எங்கள்
அன்னையர் தோன்றி மழலைகள் கூறி
அறிந்ததும் இந்நாடே - அவர்
கன்னிய ராகி நிலவினி லாடிக்
களித்ததும் இந்நாடே - தங்கள்
பொன்னுடல் இன்புற நீர்விளை யாடி, இல்
போந்ததும் இந்நாடே - இதை
வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம்
என்று வணங்கேனோ?

மங்கைய ராயவர் இல்லறம் நன்கு
வளர்த்ததும் இந்நாடே - அவர்
தங்க மதலைகள் ஈன்றமு தூட்டித்
தழுவிய திந்நாடே - மக்கள்
துங்கம் உயர்ந்து வளர்கெனக் கோயில்கள்
சூழ்ந்ததும் இந்நாடே - பின்னர்
அங்கவர் மாய அவருடற் பூந்துகள்
ஆர்ந்ததும் இந்நாடே - இதை
வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம்
என்று வணங்கேனோ?எங்கள் தாய்

(காவடிச் சிந்தில் ஆறுமுக வடிவேலவனே என்ற மெட்டு)

தொன்று நிகழ்ந்த தனைத்தும் உணர்ந்திடு
சூழ்கலை வாணர்களும் - இவள்
என்று பிறந்தவள் என்றுண ராத
இயல்பின ளாம் எங்கள் தாய்.

யாரும் வகுத்தற் கரிய பிராயத்த
ளாயினு மேயங்கள் தாய் - இந்தப்
பாருள்எந் நாளுமோர் கன்னிகை என்னப்
பயின்றிடு வாள்எங்கள் தாய்.

முப்பதுகோடி முகமுடை யாள்உயிர்
மொய்ம்புற வொன்றுடையாள் - இவள்
செப்பு மொழிபதி னெட்டுடை யாள் எனிற்
சிந்தனை ஒன்றுடையாள்.

நாவினில் வேத முடையவள் கையில்
நலந்திகழ் வாளுடை யாள் - தனை
மேவினர்க் கின்னருள் செய்பவள் தீயரை
வீட்டிடு தோளுடையாள்.

அறுபது கோடி தடக்கைக ளாலும்
அறங்கள் நடத்துவள் தாய் - தனைச்
செறுவது நாடி வருபவ ரைத்துகள்
செய்து கிடத்துவள் தாய்.

பூமி யி னும்பொறை மிக்குடை யாள்பெறும்
புண்ணிய நெஞ்சினள் தாய் - எனில்
தோமிழைப் பார்முன் நின்றிடுங் காற்கொடுந்
துர்க்கை யனையவள் தாய்.

கற்றைச் சடைமதி வைத்த துறவியைக்
கைதொழு வாள்எங்கள் தாய் - கையில்
ஒற்றைத் திகிரிகொண் டேழுல காளும்
ஒருவனை யுந்தொழு வாள்.

யோகத்தி லேநிக ரற்றவள் உண்மையும்
ஒன்றென நன்றறி வாள் - உயர்
போகத்தி லேயும் நிறைந்தவள் எண்ணரும்
பொற்குவை தானுடையாள்.

நல்லறம் நாடிய மன்னரை வாழ்த்தி
நயம்புரி வாள்எங்கள் தாய் - அவர்
அல்லவ ராயின் அவரைவி ழுங்கிப்பின்
ஆனந்தக் கூத்தி டுவாள்.

வெண்மை வளரிம யாசலன் தந்த
விறன்மக ளாம்எங்கள் தாய் - அவன்
திண்மை மறையினும் தான்மறை யாள்நித்தஞ்
சீருறு வாள்எங்கள் தாய்.


வந்தே மாதரம்

ராகம் - நாதநாமக்கிரியை தாளம் - ஆதி

பல்லவி

வந்தே மாதரம் என்போம் - எங்கள்
மாநிலத் தாயை வணங்குதும் என்போம். (வந்தே)

சரணங்கள்

ஜாதி மதங்களைப் பாரோம் - உயர்
ஜன்மம்இத் தேசத்தில் எய்தின ராயின்
வேதிய ராயினும் ஒன்றே - அன்றி
வேறு குலத்தின ராயினும் ஒன்றே (வந்தே)

ஈனப் பறையர்க ளேனும் அவர்
எம்முடன் வாழ்ந்திங் கிருப்பவர் அன்றோ?
சீனத் தராய்விடு வாரோ? - பிற
தேசத்தர் போற்பல தீங்கிழைப் பாரோ? (வந்தே)

ஆயிரம் உண்டிங்கு ஜாதி - எனில்
அன்னியர் வந்து புகல்என்ன நீதி? - ஓர்
தாயின் வயிற்றில் பிறந்தோர் - தம்முள்
சண்டைசெய் தாலும் சகோதரர் அன்றோ? (வந்தே)

ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வே - நம்மில்
ஒற்றுமை நீங்கில் அனைவர்க்கும் தாழ்வே
நன்றிது தேர்ந்திடல் வேண்டும் - இந்த
ஞானம் வந்தாற்பின் நமக்கெது வேண்டும்? (வந்தே)

எப்பதம் வாய்த்திடு மேனும் - நம்மில்
யாவர்க்கும் அந்த நிலைபொது வாகும்
முப்பது கோடியும் வாழ்வோம் - வீழில்
முப்பது கோடி முழுமையும் வீழ்வோம் (வந்தே)

புல்லடி மைத்தொழில் பேணிப் - பண்டு
போயின நாட்களுக் கினிமனம் நாணித்
தொல்லை இகழ்ச்சிகள் தீர - இந்தத்
தொண்டு நிலைமையைத் தூவென்று தள்ளி (வந்தே)


நன்றி : Project Madurai ; மகாகவி பாரதியார்

Monday, August 13, 2007

வெட்டிப்பயல் சில திடுக்கிடும் உண்மைகள்

வெட்டிப்பையல் என்று ஒருவர் வில்லங்கமான விஷய்ங்களை கையில் வைத்துக் கொண்டு வலைப்பதிவில் நுழைந்திருக்கிறார்.

அவருக்கு என் நண்பர்களான நாமக்கல் சிபி, குமரன், வஜ்ரா ஷங்கர் ,
பொன்ஸ் மற்றும் நான் பின்னுட்டம் இட்டு ஊக்குவிக்கிறோம்.

இதனால் அறிவிக்கும் உண்மை என்னவென்றால் நான் அவர்(ன்) இல்லை

- கால்கரி சிவா

பொன்ஸ்~~Poorna said...

கேள்வி ஒண்ணு: பின்னூட்டம் போட்டா, ஊக்குவிப்பதாகிடுமா?

கேள்வி ரெண்டு: எங்க எல்லாருக்கும் தோணாத இந்த டிஸ்க்ளெய்மர் எண்ணம் உங்களுக்கு மட்டும் தோணுதே, ஏன்? ஒருவேளை "உண்மை" தான் க்ளூவா?

9:04 AM

குமரன் (Kumaran) said...

நான் அவர் இல்லை என்று சொல்ல ஒரு தனிப்பதிவா?

சரி சரி. நானும் சொல்லிவிடுகிறேன். நானும் அவர் இல்லை. :-)

9:07 AM

நாகை சிவா said...

நானும் தலைப்பை பாத்தவுடன், ஏற்கனவே தமிழ்மணத்தில் ஏகப்பட்டது இது மாதிரி திரியுதுனு(என்னையும் சேர்த்து தான்) நான் கண்டுக்காமல் விட்டேன். உடனே போயி பார்த்து விடுகின்றேன்.
அப்ப அது நீங்க இல்ல, அப்படி தானே..........

9:10 AM

இராம் said...

அய்யா எங்கப்பன் குதிருக்குள்ளே இல்ல.... :-)

9:17 AM

இலவசக்கொத்தனார் said...

நானும் போட்டுட்டேன் - பின்னூட்டம்.

நானும் போட்டுட்டேன் - டிஸ்க்கெளெய்மர்.

நானில்லை. நம்புங்கோ. :)

9:33 AM

Karthik Jayanth said...

;-)

9:39 AM
கால்கரி சிவா said...

வெட்டிப்பையல்,

இது ஒரு ஜாலி வரவேற்பு..

அப்படியே ஒரு Attention ஹைஜாக்..

9:45 AM
சேதுக்கரசி said...

முதல்ல, கைப்பு - திடுக்கிடும் உண்மைகள்னு வந்துது
இப்ப, வெட்டிப்பையல் - திடிக்கிடும் உண்மைகள்னு வருது
இது ஏதோ சங்கத்து வேலையாத்தான் இருக்குமோ ;-)

11:17 AM
செல்வன் said...

வந்த புதுசில் இந்த கலக்கு கலக்குகிறார் வெட்டிப்பயல்.எனக்கு கூட பின்னூட்டம் போட்டுள்ளார்.எனக்கென்னவோ இது சிவாவின் வேலைதான் என தோன்றுகிறது.நான் இல்லை என்று சொல்லும்போதே தெரிகிறது.எங்க அப்பா குதிருக்குள் இல்லை எனும் கதைதான் இது:-)))

(joke,joke)

12:47 PM
செல்வன் said...

நான் யாரையும் புண்படுத்தும் எண்ணத்திலோ, கேவலப்படுத்த வேண்டும் என்றோ எழுதவில்லை...//


டிஸ்க்ளெஇமர் எத்தெனைக்கெத்தனை பலமா இருக்கோ அதே அளவு பின்னாளில் அவர் வைக்கும் ஆப்பும் பலமா இருக்கும் என்பது வலைபதிவுலக வரலாறு:-))))

12:56 PM
Vajra said...

நானும் வந்துட்டேன்...வெயிட் பண்ணுங்க.....!!

வஜ்ரா ஷங்கர் ஒரு வெட்டிப்பய என்றாலும்...வெட்டிப்பயல் என்று பதிவு ஆரம்பிக்கும் அந்த வெட்டிப்பயல் இல்லை என்பதை இதன் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்...

1:19 PM

கல்வெட்டு (எ) பலூன் மாமா said...

ஆகா இன்னொரு ஆளா....?

வெட்டிப்பயல் மாதிரி தெரியலையே...வெட்டிப்போட வந்தவர் மாதி்ரியில்ல இருக்கு.

நடக்கட்டும்..நடக்கட்டும்


SK said...

வெவரமான ஆளு !
வில்லங்கமான கேள்விக !
என்னெல்லாம் நடக்கப் போகுதோ?
முருகா காப்பாத்து!
:))))


பொன்ஸ்~~Poorna said...

அட, அம்பதுக்கு வந்துட்டீங்க..

ஒரே நாள்ல நூறடிச்சதப் பத்தி அனானி(கள்??!!) சொன்னது சரியாய்டும் போலிருக்கே :))))


பொன்ஸ்~~Poorna said...

"நான் அவனில்லை"ன்னு சொன்னதெல்லாம் தூக்கினாலே கொஞ்சம் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் :)))

ஆனா, அனானி சொல்வது போல, இப்படித் தான் வி.சியும் ஆரம்பிச்சாரு..

கடைசியா நானும் ஒரு டிஸ்கி போட்டுக்கிறேன்: பொன்ஸாகிய நான், வெட்டிப் பையல் என்னும் பெயரில் எழுதவில்லை.
அப்படியே வேற பெயரில் எழுதினாலும், இலக்கணப் பிழையில்லாமல் வெட்டிப்பையன் என்றோ, வெட்டிப் பயல் என்றோ, வெட்டிப் பெண் என்றோ தான் எழுதுவேன்.. :))))

வெட்டி, உங்களுக்கு என்னோட மொய் இன்னிக்கு ரொம்ப அதிகமாயிட்டு.. இத்தோட ஜூட்..:)

-------------------------------------------------------------------------

இது என்னடானு யோசிக்கறீங்களா? இது தான் நான் தமிழ்மணத்துல சேர்ந்த அன்னைக்கு என்னை பத்தி மக்கள் பேசிக்கிட்டது. தட்டு தடுமாறி எனக்குனு எந்த ஒரு முகமும் இல்லாம இருநூறு பதிவுகள் போட்டதுக்கு காரணம் என்னோட இந்த முதல் பதிவும், கால்கரி சிவா எனக்கு கொடுத்த அறிமுகமும் தான்.

ஒவ்வொருத்தருக்கும் நன்றி சொல்ல முடியுமானு தெரியல. இருந்தாலும் எனக்கு தமிழ்ல எழுத சொல்லி கொடுத்ததோடு இல்லாம நான் பல பதிவுகள் எழுத காரணமா இருந்த பாபாவுக்கு (Boston Bala) நன்றி சொல்லிடறேன்.

தொடர்ந்து நான் எழுத காரணமாக இருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி...

இந்த வலைப்பதிவு மூலமா நீ ஏதாவது சம்பாதிச்சியானு கேக்கறவங்களுக்கு. பல அண்ணன், தம்பி, அக்கா, தங்கைகளை சம்பாதித்தேன். அதை விட வேறு என்ன வேண்டும்? என்னோட சந்தோஷத்தை கொண்டாடவும், துக்கத்தில் பங்கு கொள்ளவும் இங்க ஒரு பெரிய குடும்பம் இருக்குனு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு.

அந்த மகிழ்ச்சியே போதும்.

----------------------------------------------------------------

நான் 200 பதிவு எழுதியிருந்தாலும் எனக்குனு ரொம்ப பிடிச்ச பதிவுகள் என்னோடதுல ஒரு 4, 5 தான். படிக்க தவறியிருந்தால் நீங்களும் படிக்கலாம்.1. புது வெள்ளம் (சமுகம்)
2. கொல்ட்டி (காதல்)
3. கவுண்டரும் கடையேழு வள்ளல்களும் (நகைச்சுவை)
4. தூறல் (மனிதம்)
5. கண்ணன் கர்ணன் (ஆன்மீகம்)


ஏதாவது உருப்புடியா எழுதியிருக்கியானு கேக்கறவங்களுக்கு... சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆகலாம் வாங்க...

Friday, August 10, 2007

Deja Vu

Deja Vu

இந்த பேர்ல ஒரு படம் கூட வந்துச்சு. ஆனா நான் சொல்ல போறது அந்த படத்தை பத்தி இல்லை.

சில சமயம் யார் கூடவாவது பேசும் போது இந்த மாதிரி ஏற்கனவே பேசின மாதிரி உங்களுக்கு மனசுக்கு தோன்றியிருக்கா? அதாவது இப்ப நடக்கற விஷயத்தை ஏற்கனவே எப்பவோ நடந்த மாதிரியோ, பார்த்த மாதிரியோ இருந்திருக்கா? இதே மாதிரி விஷயம் இல்லை. இதே விஷயம்? அப்படி தோனுச்சினா அது தான் Deja Vu

எனக்கு இது அடிக்கடி வரும். சிலரோட பேசிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அவரோட இதே பேசினது போலவும், அதுக்கு அவர் சொல்ற பதில் சில சமயம் அவர் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே கூட தெரிஞ்சி போகும். அவர் அதே பதில் சொன்னா ஒரு வித பயம் வந்துடும். அப்பறம் எதுவும் பேசமாட்டேன்.

அதே மாதிரி சீட்டு விளையாடும் போதும், செஸ் விளையாடும் போதும் தோனியிருக்கு. ஆனா இந்த மாதிரி தெரிஞ்சா அது கனவுல பாத்துட்ட மாதிரி இருக்கும். ஆனா சில சமயம் கனவு காணும் போது இது கனவு தானு தோனியிருக்கு. ஆனா அந்த கனவு எல்லாம் பலிச்ச மாதிரி தெரியல. இது உல்ட்டா கேஸ். நிகழும் போது இதை கனவுல பார்த்திருக்கனானு யோசிக்க வைக்கும். சில சமயம் இது முற்பிறவில நடந்துச்சானு கூட தோனும். ஆனா முற்பிறவில எங்க செஸ் விளையாடியிருப்பேனு நினைச்சிக்குவேன்.

இந்த மாதிரி உங்களுக்கு யாருக்காவது தோனியிருக்கா?

வேங்கையின் மைந்தன்

இந்த பொன்னியின் செல்வன் படிச்சதுக்கப்பறம் வரலாற்று புதினங்கள் படிக்கறதுல ஆர்வம் ரொம்ப அதிகாமாகி, நிறைய புத்தகம் வாங்கி வெச்சேன். அப்ப பார்த்து ஆன்சைட் வந்துடுச்சி. அதனால எல்லாத்தையும் படிக்க முடியாம ஊர்ல விட்டுட்டு வந்துட்டேன். ஆனா இந்த தடவை போனப்ப ஊர்லயே யவன ராணி படிச்சேன். அப்பறம் இங்க வரும் போது ஜல தீபம், ராஜ முத்திரை, வெற்றி திருநகர், வேங்கையின் மைந்தன் எடுத்துட்டு வந்தேன்.

என்கிட்ட ஒரு கெட்ட பழக்கம் என்னனா இந்த மாதிரி புக் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா அப்பறம் உலகத்தையே மறந்துடுவேன். யவன ராணி படிச்சி வீட்ல செம தீட்டு வாங்கினேன். "இந்த சாண்டில்யன் எப்ப பாரு பொண்ணுங்களை வர்ணிச்சிக்கிட்டே இருப்பாரு. அதை உன் புள்ளை சாப்பிடாம கூட படிச்சிட்டே இருக்கானு" அப்பா, அம்மாட்ட சொல்லிட்டு இருந்தாரு. என் சோழ திருநாடு ஆபத்திலிருக்கும் போது எப்படிங்க சாப்பிட முடியும், தூங்க முடியும்? நீங்களே சொல்லுங்க. சரி அதை பத்தி இன்னோரு பதிவுல சொல்றேன்.

ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி சரி ஏதாவது படிக்கலாம்னு பார்க்கும் போது இந்த நாலு புக்ல நம்ம வேங்கையின் மைந்தன் தான் ரொம்ப கவர்ந்திழுத்துச்சி. முக்கியமான காரணம் பொன்னியின் செல்வரோட மகன் தான் இந்த வேங்கையின் மைந்தன். அதனால அதோட தொடர்ச்சி இருக்கானு படிக்க ஆரம்பிச்சேன்.

இது அகிலன் எழுதி சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற நாவல். அதுவோ ஒரு ஆர்வத்த ஏற்படுத்துச்சி. அப்பறம் நம்மோட எவர் கிரின் ஹீரோ, சூப்பர் சூப்பர் ஸ்டார் வந்தியத்தேவன் இருக்காரானு பார்க்கனும்னு ஆசை வேற. என்ன இருந்தாலும் வந்தியத்தேவனை மறக்க முடியல. (கதாநாயகில நம்ம ஃபெவரைட் யவன ராணி/மஞ்சளழகி). சரினு படிக்க ஆரம்பிச்சேன்.

ராத்திரி ஒரு 11 மணிக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பேன். அப்பறம் 7 மணி நேரம் தூங்கினா போதும்னு ஒரு பன்னிரெண்டு மணிக்கா படுத்துடலாம்னு பார்த்தேன். அது அப்படியே 6 மணி நேரம், 5 மணி நேரம், 4 மணி நேரம்னு வந்து 3 மணிக்கு படுத்தேன். அப்பறம் அடுத்த நாள் ஆபிஸிக்கு லீவ் போட்டு படிக்கலாமானு பார்த்தேன். ஆனா கண்டிப்பா போக வேண்டியதிருந்ததால போயிட்டேன். அவ்வளவு ஆர்வமா இருந்துச்சு கதை.

கல்கி அவர்களோட பொன்னியின் செல்வனளவுக்கு இல்லைனாலும் கண்டிப்பா எந்த இடத்திலும் போர் அடிக்கல. அதுவுமில்லாம நம்ம சாண்டில்யனோட வர்ணனையும் இதுல இல்லை, கதா நாயகன் அதிபுத்திசாலியாவும் இல்லை. அதுவே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்க காரணம். கதைனா எனக்கு ஒரு விறுவிறுப்பு இருக்கனும். சும்மா கதாநாயகி எப்படி இருந்தானு 4 பக்கத்துக்கு வர்ணிச்சா நமக்கு பிடிக்காது. அந்த வகைல இதுல ரொம்ப வர்ணனையில்லாதது ஒரு சந்தோஷம். கதை ஆரம்பத்துல இருந்து கடைசி வரைக்கும் ஒரே விறுவிறுப்பு.

கதையோட துவக்கமே ஒரு விறுவிறுப்பு வந்துடுது. கதாநாயகன் இளங்கோ, நம்ம கொடும்பாளுர் இளவரசர் (வானதி - அடிக்கடி மயக்கம் போட்டு விழுவாங்களே, அவுங்க குடும்பத்துல வந்தவர் தான்). இவரோட வீரமும், காதலும் கலந்து அன்று நடந்த அரசியல் மாற்றங்களை சொல்வது தான் இந்த வேங்கையின் மைந்தன். இதை படிச்சா தமிழனு கண்டிப்பா ஒரு பெருமை வருது. டீம்ல இருக்கற ஹிந்திக்காரவங்ககிட்ட எல்லாம் "டேய் நாங்க எல்லாம் அப்பவே அப்படிடானு சொல்லனும் போல இருந்தது".

கதைல நம்ம ஃபேவரைட் கதாநாயகன் வந்தயத்தேவன் இருக்காரு. இதுலயும் அவர் கிட்டதிட்ட கதாநாயகன் தான். வயசானாலும் அவர் குறும்பு இன்னமும் இருக்கு. அப்பறம் இதுல கவரும் இன்னோரு கதாபாத்திரம் ரோகிணி. அவர் ஈழத்திலிருக்கும் ஒரு சிற்றரசின் இளவரசி. இவர் காதலுக்கும், நாட்டு பற்று/குடும்ப பாசம் இவற்றுக்கு நடுவில் ஊஞ்சலாடும் பாத்திரம். ஆனா ரொம்ப அருமையான பாத்திரம். சில சமயம் காதலால் உருகுவதும், சில சமயம் தன் தம்பி மேல் கொண்ட பாசத்தால் காதலனுடன் சண்டை போடுவதும். பிறகு வருந்துவதும்னு இருப்பாங்க. கதாநாயகனும் அப்படியே.

வரலாற்று புதினம் புடிச்சவங்க கண்டிப்பா இந்த புத்தகம் வாங்கி படிக்கலாம்.

சரி கதைல இருக்கற சில முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் ஹிண்டா கொடுக்கறேன். கண்டிப்பா கதை படிக்க போறோம்னு நினைக்கறவங்க இனிமே படிக்காதீங்க...

ஈழத்திலிருக்கும் பாண்டிய மன்னனுடைய மணிமுடி தமிழகத்திற்கு மீண்டு வருகிறது. பொன்னியின் செல்வரால் முடியாததை வேங்கையின் மைந்தன் சாதிக்கிறார்.

பாண்டியர்களுடன் நடக்கும் போரில் இரு பாண்டிய மன்னர்கள் இறக்கிறார்கள். சுந்தர பாண்டியன் இறுதியில் வந்தியத்தேவரால் கைது செய்யப்படுகிறார்.

சாளுக்கியர்களை வென்று காசி வரை சென்று கங்கையை தமிழகத்திற்கு கொண்டு வருகிறார் வேங்கையின் மைந்தன். கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அருமையாக கட்டி முடிக்க படுகிறது.

இறுதியில் கடாரத்தை வென்ற பிறகே மணம் முடிக்கிறார் இளங்கோ. கடாரத்தை ராஜேந்திரர் வென்றதை பத்தி கடல் புறால கூட பேசியிருப்பாங்க.

இளங்கோவுக்கும் நம்ம இளைய பல்லவனுக்கும் (கடல் புறா) ஒரு பெரிய தொடர்பு இருக்கு. க்ளைமாக்ஸ்ல... என்னனு கெஸ் பண்ணிக்கோங்க ;) (ஜினியர் NTR படம் பார்க்கறவங்களும் கண்டு பிடிக்கலாம்)

................

சரி அடுத்த இருக்கற மூணு நாவல்ல எதை படிக்கலாம்னு சொல்லுங்க. இந்த வார இறுதியில படிச்சிடலாம்...

Friday, August 03, 2007

கிரீடம் - முள் கிரீடமா?

நேத்து கப்பிக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை மீற கூடாதுனு படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். கடைசி வரைக்கும் பார்த்தேன். அஜித் படம்னாவே ஒரு பயம் தான். அது சிட்டிசன்ல ஏற்பட்டது. இன்னும் இருந்துட்டே இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு 3-4 படம் நடிச்சா மாறிடும்னு நினைக்கிறேன்.

முதல்ல இந்த கதைல நடிச்சதுக்கு அஜித்தை பாராட்டனும். மலையாளத்துல ஹிட்டான கதைனாலும், வாழ்க்கைல தோக்கற ஒருத்தனா, கமெர்ஷியல் ஹீரோவான அஜித் இதுல நடிச்சது கண்டிப்பா ஒரு ஆச்சர்யம்தான். படத்துல அஜித்துக்கு சமமான பாத்திரம் ராஜ்கிரனுக்கு. பின்னி பெடலுடுத்திருக்கிறார். த்ரிஷா தெலுகு படத்துல நடிச்சி அழகாயிட்டாங்க (நல்லா மேக்கப் போட கத்துக்கிட்டாங்க).

ஆரம்பத்தில் வரும் நகைச்சுவை காட்சிகள் நிஜமாலுமே சிரிக்க வைக்கிறது. சந்தானம் டபுள் மீனிங் ஜோக்ஸ் இல்லாம நடிச்சிருக்கார். யாருமே இல்லாத பஸ் ஸ்டாப்ல கூட்டமா இருக்குனு சொல்லி கூட்டமா இருக்கற ரெஸ்டாரண்டுக்கு கூப்பிட்டு போற சீன் சூப்பர். அதே மாதிரி தண்ணி தோட்டில த்ரிஷா பேசறதும், கீழ இருக்கறவங்க கேக்கறதும் நகைச்சுவை வர வைத்தது.

படத்துல பல இடங்களில் அஜித் நடிப்பில் மிளிர்கிறார். ஒரு சீன்னு சொல்ல முடியாது. பல இடங்களில் அவ்ர் முக பாவனை பல வசனங்களை நமக்கு சொல்லிவிடுகிறது. சில இடங்கள்ல வசனம் இல்லாததே ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு. ராஜ்கிரண் மாதிரி பல அப்பாக்கள் இன்னும் இருக்கத்தான் செய்றாங்க. ஒரு சிலருக்கு அது சிரிப்பை வர வைக்கலாம். ஆனா எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சி நான் எங்க ஊர்ல இருந்து தனியா பஸ் ஏறி போற மாதிரி இருந்தா எங்க அப்பாதான் என்னை வந்து பஸ் ஏத்திவிடுவார். பெங்களூர்ல வேலைக்கு போகும் போது கூட வந்து என்னை பஸ் ஏத்திவிட்டு நான் கம்ஃபர்டபுல இருக்கனானு பார்த்து கண்டக்டரிடம் என்னை பத்திரமா இறக்கிவிட சொல்லி, (நான் எலக்ட்ரானிக் சிட்டில இறங்குவேன். தூங்கிட்டே போயிடுவனோனு ஒரு பயம்) தண்ணி பாட்டில், படிக்க ஏதாவது ஒரு புத்தகம் வாங்கி கொடுத்து பஸ் புறப்படும் வரை இருந்துவிட்டு தான் புறப்படுவார். இதுவரை அது மாறவே இல்லை. (இப்ப கூட ஃபிளைட்டுக்கு நான் கீழ இருந்தே உன் ஃபிளைட்ட பாக்க முடியுமானு கேட்டு என்கிட்ட நல்லா வாங்கி கட்டிக்கிட்டார்). சரி திரும்ப படத்துக்கு வருவோம்.

அப்படி ஒரு அப்பாவோ, குடும்பமோ இருக்கறது ஒரு சாதாரணமான விஷயம்தான். திரிஷாக்கு வேற இடத்துல கல்யாணம்னு சொன்னதுக்கப்பறம் அவுங்க கல்யாணத்தை ஒரு சோகப்பாட்டுல காட்டததுக்கு டைரக்டருக்கு ஒரு ஸ்பெஷன் நன்றி. க்ளைமாக்ஸ்ல அஜித் அழுவற சீன்ல பட்டைய கிளப்பியிருக்கார். படத்துல அஜித் வில்லன் கூட்டத்தை கண்டு ஓடுவதும், சண்டைக்கு ஏதாவது ஒரு தடியை பயன்படுத்துவதும் ஓரளவிற்கு இயல்பாக இருப்பதை போலவே பட்டது. தல தள படங்களை பார்ப்பதில்லை போலும்.

நீங்க சினிமா ரசிகரா இருந்தா கண்டிப்பா இந்த படம் பார்க்கலாம். படத்துல பாட்டு எல்லாம் இன்னும் நல்லா வந்திருந்தா இது கண்டிப்பா சூப்பர் ஹிட் ஆகியிருக்கும். எப்படி பார்த்தாலும் இது தலைக்கு முள் கிரீடம் கிடையாது.